Virvel

Curl

Installasjon i teglstein og 17 lyspunkter i veggene. Vadsø videregående skole, 1994.

Skulpturen handler om å skape virvler. Virvler skapt av et skiftende værlag i et hardt klima. Virvler etter stadig nye strømmer av elever gjennom skolesystemet. Virvler som dannes av mennesker, enkeltvis og i grupper, som passerer langs bygningskroppen på vei ut eller inn.
Skulpturen inviteres til å bli brukt. Brukt som et hvilested og inspirasjon for øyet der den skifter karakter og uttrykk gjennom snøkov og solskinn, gjennom dagslys og polarmørke. Brukt som et møtested for elevene, der de kan finne plass rundt om på murene eller sette seg i skjul mellom elementene.


Virvel2