År og dag

Støv
Gartneriet barnehage og avlastningsbolig, Trondheim 2007.
Blandete materialer i 7 montre med runde tittehull innfelt i vegg og gulv.
Malt aluminium montert hengende i bygningens midtrom.


Tema for utsmykningen er årstidene og hverdagene. Årstidene skifter og ingen dager er like. Likevel er det mye som gjentas og som skaper sammenheng i tilværelsen.
Det som binder utsmykningens mange elementer sammen, er materialbruken og fargepaletten. Jeg bruker aluminiumstråd og tynne aluminiumsplater som er brettet, sydd, tvunnet og strikket sammen.
Utsmykningen består av hverdagslige gjenstander, satt sammen på en måte som gir rom for fantasi og drømmer hos ungene. Det er min intensjon at de ulike tablåene både skal tilføre bygget et estetisk innhold og fungere som utgangspunkt for undring og samtaler mellom barn og voksne i barnehagen.

Gartneriet (10)

Gartneriet (12)

Gartneriet (6)

Gartneriet (4)

Gartneriet (13)