Blåbær

Blåbær 032

Tvillingskolene Oppsal og Vetland, Oslo kommune. 2009. Granitt.

Stedets natur er brukt som skisse og kulisse for de fem skulpturene, et blåbær, et blåbærkart, en blåbærblomst og to stilker, utført i granitt. Med naturen som hovedkulisse er kunstverket plassert i uteområdet mellom skolebygningene i en furuskog.